Yrkestrafik statistik

Här samlas statistik över Transportstyrelsens arbete med yrkestrafik.

Statistik för kör- och vilotider

Här finns statistik om Transportstyrelsens företagskontroller av kör- och vilotider.

Statistik om våra kontroller

År Antal genomförda kontroller Antal ej genomförda kontroller Antal kontrollerade arbetsdagar
2012–2020 1200 199 2 046 774
2021 187 34 247 441
2022 219 47 272 419
2023 138 13 166 337
Alla år 1 744 293 2 732 971

I tabellen ovanför framgår det hur många kontroller vi genomfört per år och antalet beslut vi fattat när vi inte har kunnat genomföra någon kontroll på grund av att uppgifter har saknats eller varit för bristfälliga. I tabellen finns också uppgifter om hur många av förarnas arbetsdagar vi har kontrollerat per år. Vi uppdaterar uppgifterna kvartalsvis.

År Antal genomförda kontroller Antal ej genomförda kontroller Antal kontrollerade arbetsdagar
2012–2020 1 125 194 1 769 754
2021 186 34 247 258
2022 217 47 271 017
2023  134 12 164 473
Alla år 1 662 287 2 452 502

Tabellen ovanför visar statistik för godstransportområdet. I tabellen framgår det hur många kontroller vi har genomfört, hur många vi inte har kunnat genomföra och hur många av förarnas arbetsdagar vi har kontrollerat. Vi uppdaterar uppgifterna kvartalsvis.

År Antal genomförda kontroller Antal ej genomförda kontroller Antal kontrollerade arbetsdagar
2012–2020 75 5 277 020
2021 1 0 183
2022 2 0 1 402
2023  4 1 1 865
Alla år 82 6 280 470

Tabellen ovanför visar statistik för persontransportområdet. I tabellen framgår det hur många kontroller vi har genomfört, hur många vi inte har kunnat genomföra och hur många av förarnas arbetsdagar vi har kontrollerat. Vi uppdaterar uppgifterna kvartalsvis.

År Antal nya kontroller inom tre år
2021 31
2022 62
2023 20
Alla år 113

Tabellen ovanför visar statistik för hur många kontroller vi genomfört per år där företaget har blivit uttaget för ny kontroll med anledning av resultatet av tidigare företagskontroll. Vi presenterar statistik för de tre senaste åren. Vi uppdaterar uppgifterna halvårsvis.

Resultatet av våra företagskontroller

År Delvis uppfyllt ansvar Helt uppfyllt ansvar
2021 5 6
2022 9 8
2023 9 7
Alla år 23 21

Tabellen ovanför visar i hur många ärenden vi har bedömt att företaget helt eller delvis har uppfyllt sitt ansvar att hindra överträdelser. Vi presenterar statistik för de tre senaste åren. Vi uppdaterar uppgifterna halvårsvis.

År Avgift nedsatt pga. oskälighet
2021 15
2022 16
2023 13
Alla år 44

Tabellen ovanför visar i hur många ärenden vi har bedömt att det är oskäligt att ta ut sanktionsavgiften med fullt belopp. Nedsättningen kan vara antingen helt eller delvis. Vi presenterar statistik för de tre senaste åren. Vi uppdaterar uppgifterna halvårsvis.

År Avgift påförd med fullt belopp Avgift begränsad till en procent Avgift begränsad till 800 000 kronor
2021 146 63 2
2022 89 43 1
2023 87 46 2
Alla år 322 152 5

Tabellen ovanför visar i hur många ärenden vi har begränsat sanktionsavgiften, antingen till en procent av företagets årsomsättning eller till 800 000 kronor. Vi presenterar statistik för de tre senaste åren. Vi uppdaterar uppgifterna halvårsvis.

Storlek på kontrollerade företag

År Företagsstorlek i antal fordon
2012–2020 15
2021 12
2022 10
2023 11
Alla år 13

Tabellen ovanför visar den genomsnittliga storleken (räknat i antal fordon) på företagen som vi har kontrollerat respektive år och för alla genomförda kontroller. Vi uppdaterar uppgifterna kvartalsvis.

Företagsstorlek Antal fordon
1-5 fordon 852
6-10 fordon 341
11-15 fordon 222
16-20 fordon 107
21-30 fordon 115
31-40 fordon 85
41-50 fordon 28
50< fordon 91
Totalt 1 841

Tabellen ovanför visar fördelningen av kontroller efter storlek på företagen. Vi uppdaterar uppgifterna kvartalsvis.

Statistik om överträdelser

År MAÖ SAÖ
2021 31,89 % 6,80 % 53,80 % 7,51 %
2022 37,81 % 6,62 % 49,24 % 6,32 %
2023 35,60 % 6,07 % 52,42 % 6,32 %

Tabellen ovanför visar fördelningen av överträdelser mellan de fyra allvarlighetsgraderna. De är mindre överträdelser (MÖ), allvarliga överträdelser (AÖ), mycket allvarliga överträdelser (MAÖ) och synnerligen allvarliga överträdelser (SAÖ). Vi uppdaterar uppgifterna halvårsvis.

2021 Antal per kontroll
Felaktig användning av diagramblad/förarkort 12
Symbolen för landet ej angiven i färdskrivaren 10
Rast saknas (mindre överträdelse) 6
Ingen manuell inmatning trots att detta krävs 6
Användning av annan förares förarkort 5
2022 Antal per kontroll
Felaktig användning av diagramblad/förarkort 9
Symbolen för landet ej angiven i färdskrivaren 7
Rast saknas (mindre överträdelse) 5
Ingen manuell inmatning trots att detta krävs 5
Företaget har inte inkommit med material för kontroll 4
2023 Antal per kontroll
Felaktig användning av diagramblad/förarkort 11
Symbolen för landet ej angiven i färdskrivaren 8
Rast saknas (mindre överträdelse) 4
Ingen manuell inmatning trots att detta krävs 4
Företaget har inte inkommit med material för kontroll 4

Tabellerna ovanför visar de fem vanligaste överträdelserna för de senaste tre åren och hur många överträdelser det i genomsnitt varit per kontroll. Vi uppdaterar uppgifterna halvårsvis.