Information om blanketter som kan beställas

De blanketter du beställer skickas till din folkbokföringsadress. Det tar cirka tre till fem arbetsdagar.

Ansökan om körkortstillstånd med hälso- och synintyg

Med den här blanketten ansöker du om körkortstillstånd inom grupp 1 (behörighet AM, A1, A2, A, B, BE samt Traktorkort). När du beställer blanketten får du också en hälsodeklaration och ett intyg om synprövning.

Ansökan om körkortstillstånd med läkarintyg

Med den här blanketten ansöker du om körkortstillstånd för behörigheter inom grupp 2 (behörighet C1, C1E, C, CE (lastbil, släp) eller grupp 3 (behörighet D1, D1E, D, DE (buss, släp). När du beställer blanketten får du också ett läkarintyg.

Ansökan om handledarskap vid privat övningskörning

Med den här blanketten ansöker du om att bli godkänd som handledare för privat övningskörning. Om ansökan gäller behörighet B (personbil), måste både du och din blivande elev ha genomfört en introduktionsutbildning.

Ansökan om utbyte av utländskt körkort

Med den här blanketten ansöker du om att byta/förnya ett utländskt körkort mot ett motsvarande svenskt körkort.

Särskilda regler gäller för utbyte av körkort från vissa länder.

Läs mer om utländska körkort.

Synintyg

Den här blanketten använder du om du ska skicka in ett kompletterande synintyg.

Synintyg förlängning via hälsodeklaration

Den här blanketten använder du om du ska skicka in intyg om synprövning vid förlängd giltighet av behörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE före 45 års ålder.

Hälsodeklaration

Den här blanketten använder du om du ska skicka in en kompletterande hälsodeklaration.

Läkarintyg

Den här blanketten gäller för läkarintyg för behörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE eller taxiförarlegitimation. Intyget kan användas vid ansökan om förlängning av högre körkortsbehörigheter (lastbil och buss). Intyget kan även användas när Transportstyrelsen i annat fall begärt ett allmänt läkarintyg avseende lämplighet att inneha körkort.

Läkarintyg ADHD

Den här blanketten används för läkarintyg avseende ADHD, autismspektrumtillstånd
och likartade tillstånd samt psykisk utvecklingsstörning.

Läkarintyg avseende sömn-och vakenhetsstörningar

Den här blanketten används för läkarintyg avseende Sömn- och vakenhetsstörningar.

Läkarintyg om alkohol, narkotika, läkemedel

Den här blanketten används för läkarintyg vid diagnosen beroende eller missbruk samt för särskilt läkarutlåtande efter grovt rattfylleri.

Läkarintyg om diabetes

Den här blanketten används för läkarintyg vid diagnosen diabetes.

Läkarintyg om synfunktion

Den här blanketten används för läkarintyg avseende syn, och ska utfärdas av en specialist i ögonsjukdomar.

Läkarintyg för ansökan om villkor om alkolås

Den här blanketten använder du om du behöver skicka in ett kompletterande läkarintyg till ansökan om villkor alkolås.

Ogiltighet på egen begäran

Blanketten används för att ogiltigförklara alla eller delar av behörigheterna på ditt körkort eller körkortstillstånd. Du kan också ogiltigförklara förarbevis.

Blanketten kan till exempel användas om du behöver förnya ditt körkort och samtidigt vill ta bort en högre behörighet (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE). Om du begär att få den högre behörigheten ogiltig så slipper du förnya ditt körkort igen när den högre behörigheten upphör.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!