Trängselskatt

I Sverige används idag systemet med trängselskatt i Stockholm och Göteborg. Trängselskatten syftar till att minska trängseln och omfattar både svensk- och utlandsregistrerade fordon.

Se dina skattebeslut och dygnsbelopp

Se dina skattebeslut och preliminära dygnsbelopp i e-tjänsten för trängselskatt. E-tjänsten gäller trängselskatt för både Göteborg och Stockholm.

Trängselskatt - visa uppgifter

Betalning av trängselskatt

Du kan betala trängselskatt på något av följande sätt:

Läs mer om betalning och avisering av trängselskatt.

Tider och belopp för trängselskatt

Undantag för trängselskatt

Användningsförbud

Ett användningsförbud inträder om

  • fordonet har mer än 5 000 kronor i obetald trängselskatt (trängselskatt och påföljdsavgift), och
  • minst sex månader har passerat sedan den senaste av dessa skulle ha betalats.

Vid ett ägarbyte räknas inte de eventuella trängselskatter eller påföljdsavgifter som ännu inte är beslutade in i beloppet.

Om det finns ett användningsförbud för fordonet, ska den totala skulden som har lett till förbudet betalas för att fordonet ska få användas. Det gäller även om det sker ett ägarbyte för fordonet efter att användningsförbudet inträtt och det är en tidigare ägare som är betalningsskyldig.

Om du ändå använder fordonet, kan fordonets registreringsskyltar omhändertas av polisen.

Läs mer om detta i Lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt.

Ett fordon kan också ha användningsförbud på grund av obetald fordonsskatt, infrastrukturavgift eller felparkeringsavgifter. För att kontrollera om ett fordon som du äger har fordonsrelaterade skulder kan du använda vår e-tjänst Fordonets skulder.

Du kan kontrollera om ett fordon har användningsförbud i våra e-tjänster 

Bestämmelser om användningsförbud vid obetald och förfallen trängselskatt infördes den 1 januari 2015.