Nyheter för er som bedriver förarutbildning eller förarprövning

Här hittar du nyheter och information som riktar sig till företag och organisationer som bedriver förarutbildning eller förarprövning.

Ökad tillsyn av yrkesförarkompetens

Transportstyrelsen, sektion Förarprövning kommer från hösten 2023 att intensifiera tillsynen av företag med tillstånd att bedriva fortbildning för yrkesförarkompetens.

Publicerades 2023-08-28

Nya regler om yrkesförarkompetens

Den 1 juni 2023 träder nya regler om yrkesförarkompetens ikraft.

Publicerades 2023-05-26

Tillsyn över riskutbildning och behörighet AM

Transportstyrelsen kommer under 2023 att genomföra tillsynsbesök hos tillståndshavare som bedriver utbildning för dessa behörigheter.

Publicerades 2023-03-13

Tillsyn riskutbildning 2022

Vi har under 2022 genomfört tillsyn hos elva tillståndshavare som bedriver riskutbildning B del 2. Vid fem av dessa genomfördes inte utbildningen enligt Transportstyrelsens föreskrift, övriga sex tillståndshavare genomförde utbildningen enligt regelverket.

Publicerades 2023-03-07

Hävdvunnen rätt för yrkesförarkompetens

Från och med den 13 februari 2023  får en förare som har hävdvunnen rätt för både gods- och persontransporter och genomgår en fortbildning för godstransporter, ett yrkeskompetensbevis för enbart godstransporter.   

Publicerades 2023-02-01