Flytt av fordon med vissa förfallna skulder

Från och med den 1 juli 2014 kan kommunerna flytta ett fordon om det står uppställt i strid med gällande parkeringsregler och om fordonets registrerade ägare har mer än 5 000 kronor i obetalda och förfallna felparkeringsavgifter.

Rätten att flytta fordon enligt reglerna gäller endast om:

  • Fordonet står parkerat i strid med gällande parkeringsregler.
  • Fordonets ägare har mer än 5000 kronor i obetalda och förfallna felparkeringsavgifter (parkeringsanmärkningarna kan vara utfärdade på olika fordon men det är samma person som är betalningsansvarig).
  • Felparkeringsavgifterna har utfärdats från och med den 1 juli 2014 och är utfärdade av kommun eller polis.

Om kommunen omhändertar ett fordon som har obetalda felparkeringsavgifter ska kommunen underrätta Kronofogden. Kronofogden har då möjlighet att besluta om att ta fordonet i anspråk för betalning av de obetalda skulderna.

Om Kronofogden inte tar fordonet i anspråk blir det kvar hos kommunen och fordonet återlämnas endast om fordonsägarens alla obetalda felparkeringsavgifter med tillhörande förseningsavgifter betalas.