A-traktor

A-traktor är ett motordrivet fordon som består av en ombyggd bil. Den är ursprungligen tänkt att dra fordon eller arbetsredskap och ska vara utrustad med kopplingsanordning. Numera används A-traktorn, som ofta kallas EPA, främst som ett transportmedel av ungdomar. Här beskriver vi vad som gäller och ger tips om vad du bör tänka på.

Den 15 juli 2020 ändrades kraven för A-traktorer

Kravet på att fordonets hastighet på lägsta växeln ska vara högst 10 km/h vid 2/3 av ursprungsmotorns maximala varvtal har tagits bort. A-traktorns högsta hastighet får fortfarande vara högst 30 km/h.

Det innebär att du som berörd A-traktorägare inte längre behöver ansöka om dispens.

Det här gäller för A-traktorer

  • A-traktorns konstruktiva hastighet är högst 30 km/h. Det betyder att den inte får vara konstruerad för att köra fortare än så på horisontell väg.
  • För att köra A-traktor krävs ett körkort med AM-behörighet, det vill säga körkort för moped klass I (ibland kallat moppekörkort), eller ett traktorkort. Du får också köra A-traktor om du har ett körkort med någon annan behörighet.
  • Åldersgränsen för att ta AM-körkort är 15 år och för traktorkort är den 16 år.
  • Fordonet ska vara utrustat med en så kallad LGF-skylt baktill, som talar om att traktorn är ett långsamtgående fordon.
  • Alla A-traktorer ska besiktas. När en bil byggs om till A-traktor ska den genomgå en registreringsbesiktning för att godkännas innan den tas i trafik. Därefter ska den regelbundet genomgå kontrollbesiktningar. Frågor om hur du bör bygga din A-traktor eller vad som kan godkännas i registreringsbesiktningen besvaras direkt av besiktningsföretagen.

Tänk på detta när du kör A-traktor

  • Det är inte tillåtet att manipulera en A-traktor för att fordonet ska gå fortare än 30km/h. Om du kör en A-traktor vars konstruktiva hastighet är ändrad, riskerar du att dömas för olovlig körning med böter och spärrtid på körkortet samt indraget körkortstillstånd. Under vissa förutsättningar kan även dina föräldrar dömas för tillåtande av olovlig körning. Men framför allt utsätter du både dig själv, dina passagerare och andra trafikanter för fara.
  • Du har ansvar för dina passagerare. Använd alltid bilbälte om det finns och se till att dina passagerare också gör det.
  • För att begränsa antalet passagerare är det inte tillåtet att ha baksäte i en A-traktor.
  • Håll så långt till höger som möjligt om du ser att någon vill köra om. Om körbanan är smal, krokig eller har mötande trafik ska du underlätta omkörning genom att sänka farten eller köra åt sidan så snart det blir möjligt.

A-traktor, EPA eller traktor a?

Nyregistrering av EPA-traktorer upphörde år 1975 och ersattes då fullt ut av A-traktorer. Men många säger fortfarande EPA-traktor, fast de egentligen syftar på en A-traktor.

A-traktorns konstruktiva hastighet är högst 30 km/h. Det betyder att den inte får vara konstruerad för att köra fortare än så på horisontell väg. EPA-traktorn skulle vara konstruerad med ett visst utväxlingsförhållande (10:1). En EPA får dessutom inte köras fortare än 30 km/h.

Inte heller A-traktor och traktor a är samma sak. En A-traktor är en bil ombyggd till traktor medan en traktor a är en långsamtgående traktor. Däremot klassas A-traktorn som en traktor a, eftersom hastigheten är tekniskt begränsad till en lägre hastighet än 40 km/h. Traktorer som är konstruerade för en högre hastighet än så klassas istället som traktor b.

Stora delar av dagens A-traktorregler är närmare 20 år gamla. Indelningen i traktor a och traktor b tillkom 2016.

Mer information

Kontrollbesiktning av A-traktor

Beslut i ärenden om registreringsbesiktning av A-traktor

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!