Ansök om förarbevis för vattenskoter på gamla meriter

Alla behöver inte gå en ny utbildning för att ta förarbevis för vattenskoter, utan det går också bra att söka på gamla meriter. Det är det vi kallar övergångsreglerna. OBS! Övergångsreglerna gäller till senast 30 april 2023. En ansökan måste vara registrerad senast den 30 april 2023!

Övergångsreglerna innebär att den som har andra behörigheter på sjön, utfärdade före den 1 maj 2022, kan ansöka om förarbevis för vattenskoter direkt – utan att gå någon ny utbildning. Det gäller till och med den 30 april 2023. Ansök därför i god tid.

Det går bra att ansöka om förarbevis enligt övergångsreglerna om du har

 • förarintyg för fritidsbåt,
 • kustskepparintyg,
 • manöverintyg för högfartsbåt, eller
 • en yrkesutbildning till fartygsbefäl.

De första tre utfärdas av Nämnden för båtlivsutbildning (NFB). Tänk på att de måste vara utfärdade före den 1 maj 2022.

Du ansöker via vår e-tjänst Vattenskoterwebben. Kostnaden är 300 kronor för ansökan om förarbevis för vattenskoter och 200 kronor för det valfria plastkortet.

Utbildningar för fritidsbåtar

Om du har ett förarintyg för fritidsbåt, ett manöverintyg för högfartsbåt eller ett kustskepparintyg som är utfärdat av NFB efter den 1 oktober 1985 men före den 1 maj 2022 kan du ansöka om förarbevis för vattenskoter utan ytterligare utbildning fram till och med 30 april 2023. Ansökan måste vara registrerad hos Transportstyrelsen senast 30 april 2023.

Ansökan med intyg från NFB:s App eller NFB:s intygskort

Har du ett intyg på NFB:s App går det bra att ta en kopia av intyget via en skärmdump och bifoga din ansökan. Intygskortet bifogar du en bildkopia av vid ansökan.

Validering av äldre intyg

Om du vill validera en äldre variant av intyg som är utfärdat innan den 1 oktober 1985 eller saknar din intygsbok från NFB (blå boken) kontaktar du NFB via e-post till info@batlivsutbildning.se. Som rubrik i ditt mejl anger du "Validering av intyg". Glöm inte bort att bifoga det intyg du vill ha validerat samt uppgifter om namn, personnummer, adress- och övriga kontaktuppgifter.

När du laddar upp en kopia på intygsboken i samband med din ansökan om förarbeviset är det viktigt att sidan 3 och sidan för respektive bevis finns med i ansökan.

Du kan också ansöka med en kopia av ett digitalt intyg via NFB:s app eller intygskort från NFB.

Om du har ett förarintyg för fritidsbåt, ett manöverintyg för högfartsbåt eller ett kustskepparintyg som är utfärdat av NFB före den 1 maj 2022 eller har en äldre variant som är validerad av NFB kan du ansöka om förarbevis utan ytterligare utbildning fram till och med 30 april 2023. Ansökan måste vara registrerad hos Transportstyrelsen senast 30 april 2023.

Information från Nämnden för båtlivsutbildning angående validering

Vad gäller vid validering och registrering av äldre intyg?

Om du har något av NFBs egna intyg, och intyget inte finns registrerat i vår databas, kan du maila en kopia på din intygshandling till info@batlivsutbildning.se Vi registrerar då in intyget i databasen så att du se det i appen eller beställa vårt intygskort. Förteckningen över NFBs intyg hittar du genom att klicka på "Våra intyg". Detta gäller även för Förarintyg utfärdade av Kungliga Sjöfartsstyrelsen eller Sjöfartsverket där utfärdandedatum är tidigare än 1 oktober 1985.

För andra intyg än NFBs egna gäller att vi endast validerar svenska och nordiska intyg som inte är äldre än 5 år.

Utbildningar för handelssjöfart

Om du har genomfört någon av följande utbildningar för handelssjöfart innan den 1 maj 2022 kan den användas enligt övergångsbestämmelsen:

 • sjökaptensexamen
 • utbildning för fartygsbefäl klass V
 • utbildning för fartygsbefäl klass VII
 • fartygsbefälsexamen klass VIII
 • styrman A
 • styrman B
 • skeppare A
 • skepparexamen.

Har du någon utav dessa utbildningar kan du ansöka om förarbeviset utan ytterligare utbildning fram till och med 30 april 2023. Ansökan måste vara registrerad hos Transportstyrelsen senast 30 april 2023.

Ovanstående övergångsregler gäller även den som innehar intyg om utbildning för fartygsbefälsbehörighet enligt 2 kap. 2 § förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal som är utfärdat före den 1 maj 2022.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!