Uppdrag att analysera regelfrågor så att andelen som reser med cykel kan öka

Transportstyrelsen redovisar i detta dokument den första av två delrapporter rörande "Uppdrag att analysera regelfrågor så att andelen som reser med cykel kan öka" enligt regeringsbeslut I2021/02731 och I2022/00409.

Uppdrag att analysera regelfrågor så att andelen som reser med cykel kan öka

Rapporten svarar på uppdragets frågor om enkelriktad trafik, omkörning av cyklande samt cykling i bredd i enlighet med regeringsbeslutet.

Utgiven 2022-05-31