Uppdrag att analysera regelfrågor så att andelen som reser med cykel kan öka - Del 2

Uppdrag att analysera regelfrågor så att andelen som reser med cykel kan öka - Del 2

Regeringen gav i oktober 2021 Transportstyrelsen i uppdrag att analysera regelfrågor så att andelen som reser med cykel kan öka (I2021/02731 och I2022/00409).

Utgiven 2022-10-31