Samarbete mellan Svenska Frakturregistret och Transportstyrelsen

Samarbete mellan Svenska Frakturregistret och Transportstyrelsen

Från och med år 2017 samarbetar Transportstyrelsen och Svenska Frakturregistret kring förbättrad rapportering av trafikskadade patienter med frakturer vid Mölndals sjukhus. Denna rapport beskriver resultat av detta samarbete.

Utgiven 2018-06-01