Säkerhetshöjande åtgärder för passagerare vid färd i buss

Säkerhetshöjande åtgärder för passagerare vid färd i buss

Syftet med utredningen har varit att belysa omfattningen av bältesanvändningen i buss i dag, i vilken omfattning utrop om att bälte ska användas ges och att förstå passagerarnas incitament att använda bälte. Utredningen ska, baserat på resultaten, föreslå åtgärder för att öka användningen av bälte vid resa med buss.

Utgiven 2018-12-13