Register för arbetsmaskiner

Register för arbetsmaskiner

Bakgrunden till uppdraget som Transportstyrelsen fick i februari 2021 är i första hand att regeringen ser ett behov av ökade möjligheter till styrning, kontroll och uppföljning för arbetsmaskiner. Naturvårdsverket förslog 2018 i rapport 6826 om Arbetsmaskiners klimat- och luftutsläpp att Transportstyrelsen skulle få i uppdrag att utreda förutsättningarna för införande av ett register för arbetsmaskiner.

TSG 2021-1734

Utgiven 2022-09-30