Förslag till ett avgiftssystem för statliga elvägar

Förslag till ett avgiftssystem för statliga elvägar

Transportstyrelsen har på uppdrag av regeringen undersökt hur ett system för att ta ut avgifter för att köra på statliga elvägar skulle kunna se ut. I uppdraget ingick att titta på hur ett tekniskt system, datahantering och ansvarsfördelning bör utformas. 2022/00772

Utgiven 2022-11-08