Åtgärder mot manipulering av viss fordonsutrustning

I april 2021 fick Transportstyrelsen i uppdrag av regeringen att utreda och i vissa delar genomföra åtgärder som begränsar möjligheten till manipulation av fordons avgasrening och vägmätarställning.