Vägrelaterade skatter och avgifter

Vägrelaterade skatter och avgifter

Fordon har beskattats i Sverige sedan 1920-talet. Uttaget av skatt har i princip under hela denna period baserats på en kombination av tidsperiod och fordonsegenskaper. Ett undantag från denna princip gjordes under perioden 1974-1993 då beskattningen av dieseldrivna fordon, lätta såväl som tunga, baserades på körd sträcka det vill säga en kilometerskatt.

Utgiven 2014-05-08