STRADA. Nationellt informationssystem om skador och olyckor inom vägtransportsystemet. Årsrapport 2000 – statusrapport 2001-06

STRADA. Nationellt informationssystem om skador och olyckor inom vägtransportsystemet. Årsrapport 2000 – statusrapport 2001-06

Denna delrapport är en beskrivning av vad som genomförts i projektet under år 2000 och första halvåret 2001. Detta är den tredje rapporten som beskriver genomförandet av STRADA-projektet.

Beställ den

Vill du beställa tryckta exemplar av produkten? Mejla din beställning med namn, adress och kontaktuppgifter till webbutiken.

Utgiven 2001-03-01