Väg eller järnväg vid transporter av gods – vad säger litteraturen?

En trendmässig förändring går att observera på godstransportmarknaden: allt fler transporter sker på väg och allt färre transporter sker på järnväg.

Väg eller järnväg vid transporter av gods – vad säger litteraturen?

I den här förstudien ställer vi oss frågan varför sådan utveckling sker. Vi har sökt svar i den befintliga litteraturen där särskilt ljus kastas mot de faktorer, mekanismer och principer som styr godstransportköparnas val av trafikslag.

Utgiven 2017-10-02