Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2020

Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2020

Transportstyrelsen har tillsammans med Järnvägsgruppen på KTH följt pris- och utbudsutvecklingen på persontrafikmarknaden på järnväg. Samarbetet med Järnvägsgruppen har pågått ett antal år vilket gjort det möjligt att stegvis analysera olika delar av marknadsutvecklingen. I årets rapport har vi riktat ett särskilt fokus mot att belysa covid-19-pandemins inverkan på järnvägsmarknaden.

Utgiven 2021-03-22