Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2017

Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2017

I den här rapporten har Transportstyrelsen tillsammans med Järnvägsgruppen vid KTH analyserat utvecklingen av utbud och priser på ett antal järnvägslinjer i Sverige mellan 1990 och 2017.

Vi kan konstatera att utvecklingen på kort sikt varit blygsam. Sett över en längre tid har det skett förbättringar i aspekter som är av vikt för resenären. Jämfört med 1990 går det idag dubbelt så många tåg som dessutom är 20 procent snabbare. Även om prisutvecklingen varit förhållandevis stabil ser vi att prisdifferentieringen ökat.

Utgiven 2018-05-22