Utredning av förutsättningarna för svensk sjöfart

Utredning av förutsättningarna för svensk sjöfart

Den här utredningen syftar till att undersöka konkurrensförutsättningarna på den svenska sjöfartsmarknaden samt att identifiera eventuella strukturella hinder, exempelvis i form av reglering, eller marknadsmässiga problem. Utredningen ska även ge förslag på eventuella åtgärder som Transportstyrelsen ensamt eller i samarbete med andra kan genomföra för att förbättra konkurrenssituationen på den svenska sjöfartsmarknaden.

Utgiven 2015-02-02