Resenärers syn på järnvägsmarknaden

Resenärers syn på järnvägsmarknaden

Enligt det så kallade SERA-direktivet ska Transportstyrelsen regelbundet rådfråga företrädare för användare av järnvägstjänster för persontransporter om hur de ser på järnvägsmarknaden. Transportstyrelsen gav under våren 2017 Intermetra AB i uppdrag att genomföra en kvantitativ marknadsundersökning bland resenärer. Denna rapport baseras på resultaten från den undersökningen.

De flesta som reser med tåg i Sverige är nöjda. Totalt sett är ungefär nio av tio resenärer nöjda med den totala upplevelsen av sina tågresor. Mest nöjda är äldre resenärer medan resenärer i 30-årsåldern är minst nöjda.

Utgiven 2017-11-16