Transportmarknaden i siffror 2019

Transportmarknaden i siffror är en del av Transportstyrelsens marknadsövervakning. Rapporten ger en översiktlig bild av utvecklingen på marknaderna för person- och godstransporter på väg- och järnvägsområdet. 

Transportmarknaden i siffror 2019

Rapporten fokuserar på tre huvudsakliga områden: statistik kring trafikutveckling, händelser och regelförändringar och ekonomisk utveckling.

Rapporten är uppdelad i två delar, en avseende persontrafik och en avseende godstrafik.

Tanken med rapporten är att ge en översiktlig bild av transportmarknaden och hur den utvecklas. Den riktar sig till branschorganisationer, departement, myndigheter och företag. Iakttagelser vi gör i rapporten återförs till vår tillsyn, regelgivning och övriga marknadsövervakning.

Då rapporten avser åren 2018 och 2019 tas ingen särskild hänsyn till utbrottet av Covid-19.

Utgiven 2020-05-29