Sjömännens arbets- och levnadsvillkor

Sjömännens arbets- och levnadsvillkor

Rapporten Sjömännens arbets- och levnadsvillkor utreder två dimensioner av sjömännens arbets- och levnadsvillkor. Dels svenska och utländska fartygs efterlevnad av sjöarbetskonventionen, dels sjömännens upplevelse av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ombord på svenska fartyg.

Utgiven 2019-09-19