Resenärers syn på järnvägsmarknaden 2019

Resenärers syn på järnvägsmarknaden 2019

Enligt det så kallade SERA-direktivet ska Transportstyrelsen regelbundet rådfråga företrädare för användare av järnvägstjänster för persontransporter om hur de ser på järnvägsmarknaden. Transportstyrelsen gav under våren 2019 Intermetra AB (numera Point AB) i uppdrag att genomföra en kvantitativ marknadsundersökning bland resenärer. Denna rapport baseras på resultaten från den undersökningen.

De flesta som reser med tåg i Sverige är nöjda. Totalt sett är ungefär åtta av tio resenärer nöjda med upplevelsen av sina tågresor. Mest nöjda är äldre resenärer medan resenärer i 30-årsåldern är minst nöjda.

Utgiven 2019-11-18