Rapport om kundmätning av fordonsbesiktningsmarknaden

Våren 2010 genomförde Transportstyrelsen en konsumentundersökning för att ta reda på hur fordonsägarna upplevde den då monopoliserade besiktningsverksamheten.

Under våren 2017 genomförde en ny undersökning för att jämföra resultaten med 2010.