Prissättning och prisinformation vid taxiresor – uppföljande undersökning 2014

Prissättning och prisinformation vid taxiresor – uppföljande undersökning 2014

Vid omregleringen av taximarknaden år 1990 upphörde behovsprövningen och ersattes till vissa delar av en utökad lämplighetsprövning av utövarna. Samtidigt upphörde även den av samhället fastställda maximitaxan. Frågan om prissättning har därefter diskuteras i en mängd olika sammanhang, bland annat i Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdraget Översyn av taxiresor m.m.

Utgiven 2014-10-20