Obemannad luftfart

Obemannad luftfart

Den här rapporten syftar till att ge främst Transportstyrelsen, men också andra intressenter, en övergripande bild av marknaden för obemannad luftfart i Sverige idag.

Utgiven 0001-01-01