Marknaden för drönare 2018

Marknaden för drönare 2018

Den svenska drönarbranschen befinner sig idag i något av ett mellanskede. Nya föreskrifter har ersatt gamla och ytterligare nya från EASA är på väg. Med nya svenska regler tillsammans med de kommande EU-gemensamma reglerna för drönare finns det skäl att räkna med en stor ökning av antalet kommersiella drönare.

Utgiven 2018-09-15