Luftfartens avgifter 2016-2020

Flygbranschen är en kapitalintensiv bransch och flygbolag har en hög andel fasta kostnader. En inte helt försumbar kostnadspost är statliga avgifter. Transportstyrelsen har tidigare analyserat de statliga avgifternas utveckling 2005-2014. 

Luftfartens avgifter 2016-2020

I den här rapporten presenteras hur de statliga avgifterna har förändrats under åren 2016-2020 och dessutom presenteras en övergripande bild av vad som kan förväntas framöver med tanke på den ekonomiska situation många flygbolag befinner sig i just nu. Utvecklingen beskrivs dels utifrån ett övergripande perspektiv, dels genom några fiktiva exempel.

Utgiven 2021-06-21