Fordonsbesiktningsmarknaden september till och med december 2014

Fordonsbesiktningsmarknaden september till och med december 2014

Transportstyrelsen bedriver marknadsövervakning för samtliga trafikslag. Marknadsövervakning ingår i Transportstyrelsens myndighetsuppdrag och syftet är skapa en väl fungerande marknad med konkurrens på lika villkor. I den trafikslagsövergripande rapportserien ”Transportmarknaderna” redovisas utvecklingen inom ett urval av marknader på transportområdet.

Utgiven 2015-02-01