Fordonsbesiktningsmarknaden september till och med december 2013

Fordonsbesiktningsmarknaden september till och med december 2013

Marknaden för fordonsbesiktning fortsätter att utvecklas avseende antalet besiktningsstationer. Det är dock fortfarande en bit kvar till en väl fungerande marknad i hela landet beträffande konkurrens mellan företag och möjlighet för kunden att välja besiktningsföretag.

Utgiven 2014-03-18