Fordonsbesiktningsmarknaden januari till och med april 2014

Fordonsbesiktningsmarknaden januari till och med april 2014

Marknaden för fordonsbesiktning fortsätter att utvecklas avseende antalet besiktningsstationer. Det är dock fortfarande en bit kvar till en väl fungerande marknad beträffande konkurrens mellan företag och möjlighet för kunden att välja besiktningsföretag. Främst gäller detta i landets glesare befolkade delar.

Utgiven 0001-01-01