Fordonsbesiktningsmarknaden januari till och med april 2013

Fordonsbesiktningsmarknaden januari till och med april 2013

Marknaden för fordonsbesiktning fortsätter att utvecklas såväl avseende antalet aktörer som antalet besiktningsstationer. Det är dock fortfarande långt till en väl fungerande marknad i hela landet beträffande konkurrens mellan företag och möjlighet för kunden att välja besiktningsföretag.

Utgiven 2013-05-16