Fordonsbesiktningsmarknaden 2018

Fordonsbesiktningsmarknaden 2018

Den här rapporten utgör en del av Transportstyrelsens tillsyn och marknadsövervakning av fordonsbesiktningsmarknaden som omreglerades 1 juli 2010. Rapporten beskriver främst utvecklingen under perioden 1 januari 2018 till och med 31 december 2018.

Utgiven 2019-06-25