Fordonsbesiktningsmarknaden 2017

Fordonsbesiktningsmarknaden 2017

Den här rapporten utgör en del av Transportstyrelsens tillsyn och marknadsövervakning av fordonsbesiktningsmarknaden som omreglerades 1 juli 2010. Rapporten beskriver främst utvecklingen under perioden 1 januari 2017 till och med 31 december 2017 men beskriver även utvecklingen sedan 2009.

Utgiven 2018-10-23