Fordonsbesiktningsmarknaden 2016

Fordonsbesiktningsmarknaden 2016

Den här rapporten utgör en del av Transportstyrelsens tillsyn och övervakning av fordonsbesiktningsmarknaden som omreglerades 1 juli 2010. Rapporten beskriver utvecklingen under perioden 1 januari 2016 till och med 31 december 2016. Alla siffror och uppgifter i den här rapporten kommer från Transportstyrelsen om vi inte skrivit något annat.

Utgiven 2017-05-01