Fordonsbesiktningsmarknaden 2015

Fordonsbesiktningsmarknaden 2015

Den här rapporten utgör en del av Transportstyrelsens tillsyn och övervakning av fordonsbesiktningsmarknaden som omreglerades 1 juli 2010. Rapporten beskriver utvecklingen under perioden 1 januari 2015 till och med 31 december 2015.

Utgiven 2016-05-01