En svensk flygmarknad i förändring

En svensk flygmarknad i förändring

I januari 2019 släppte Transportstyrelsen en rapport om det första halvåret med flygskatt som analyserade trafikutvecklingen på svenska flygplatser under perioden april till september 2018. Det analyserades också hur flygskatten och andra faktorer kan ha påverkat trafikutvecklingen under den perioden. Transportstyrelsen kunde då konstatera att det lägre antalet passagerare, jämfört med prognosticerat, till viss del berodde på flygskatten men också andra faktorer såsom naturliga upp- och nedgångar på flygmarknaden samt att bolag lagts ned.

Denna rapport är till viss del en fortsättning på den föregående rapporten men har även ett breddat perspektiv.

Utgiven 2020-04-21