Det intermodala transportsystemet

Det intermodala transportsystemet

Begreppen intermodala transporter, kombinerade transporter, multimodala
transporter och sammodalitet används i olika sammanhang. Eftersom
Transportstyrelsen är en av myndigheterna inom transportsektorn väcktes
tanken på att initiera en utredning som syftade till att dels öka kunskapen
över trafikslagsgränserna dels klargöra vilken roll Transportstyrelsen kan ha
i frågan. 

Utgiven 2016-05-30