Covid-19-pandemins påverkan på transportmarknaden

Covid-19-pandemins påverkan på transportmarknaden

Rapporten syftar till att klargöra hur covid-19-pandemin påverkat transportmarknaden. Med utgångspunkt i detta diskuteras även hur covid-19-pandemin kan komma att omforma morgondagens transportmarknad.

Utgiven 2021-02-25