Vem konkurrerar med vem på flygmarknaden?

Vem konkurrerar med vem på flygmarknaden?

En väl fungerande konkurrens är en viktig förutsättning för att de mest effektiva företagen är verksamma på en marknad och att detta kommer konsumenterna till odo genom låga priser, hög produktkvalitet och utveckling av nya produkter. Kostnadseffektivitet och konkurrens är således nära förbundna.

Utgiven 2008-01-28