Utvecklingen på sjö- och luftfartsmarknaden 2014

Utvecklingen på sjö- och luftfartsmarknaden 2014

Sverige har många hamnar som är öppna för kommersiell trafik, men även vår största hamn i Göteborg är liten i jämförelse med många europeiska hamnar. Likaså har Sverige förhållandevis många flygplatser vilka ur ett europeiskt eller internationellt perspektiv är att betrakta som små. Såväl luftfartens som sjöfartens infrastruktur erhåller finansiellt stöd från EU:s fonder.

Utgiven 2014-02-13