Flygtrafiktjänst i Sverige

Flygtrafiktjänst i Sverige

Flygtrafiktjänst i Sverige - En utredande och jämförande studie om förutsättningar för konkurrensutsättning.  I denna rapport behandlas delmarknaden flygtrafiktjänster i Sverige. Den utvecklingsfas som denna marknad befinner sig i uppvisar många typiska drag.

 

 

Utgiven 2005-06-20