Flygets utveckling 2008

Flygets utveckling 2008

Aldrig förr har flygindustrin stått inför en sådan kris som idag och aldrig förut har den påverkat hela kedjan inom flygbranschen, såsom flygplatser, handling, catering, underhåll, etc. som nu är fallet. Flyget som tidigare ansågs vara en dynamisk sektor har omvandlats till en instabil och osäker sektor. Omkring 35 flygbolag gick under 2008 i konkurs och det samlade underskottet för flygbolagen uppgick till 8,5 miljarder dollar, dvs. 73 miljarder svenska kronor.

Utgiven 2009-03-30