Flygets utveckling 2006

Flygets utveckling 2006

Biljettpriserna ökade något under året. Utrikesresorna visar på stora variationer, samtidigt har antalet klagomål från flygpassagerare under det senaste året ökat inom EU. Klagomålen gäller främst bagage, förseningar och inställda flygningar. Passagerarnas hälsa är en annan fråga som aktualiserats.

Utgiven 2007-03-30