Flygets utveckling 2004

Flygets utveckling 2004

År 2004 karakteriseras av återhämtning på bred front efter flera år med motgångar för luftfarten. Den starka ekonomiska utvecklingen i världen är en viktig drivkraft bakom trafikuppgången. Världsekonomin växte med ca 5 procent under 2004, vilket är den högsta tillväxten på nära 30 år.

Utgiven 2005-03-15