Säkerhetsöversikt luftfart och sjöfart 2015

Säkerhetsöversikt luftfart och sjöfart 2015

Transportstyrelsen presenterar i denna publikation en säkerhetsöversikt för år 2015 för sjöfart och luftfart. Vi kan konstatera att säkerheten inom både den yrkesmässiga sjöfarten och den kommersiella luftfarten är på en hög nivå. Den stora utmaningen som ligger framför oss är att bibehålla och utveckla den höga säkerhetsnivån som nu råder.

Utgiven 2016-05-11