Very Light Jet

Very Light Jet

En av Luftfartsstyrelsens huvuduppgifter är enligt instruktionen (SFS 2004:1110) att följa  luftfartsmarknadens utveckling. Myndigheten genomför därför återkommande analyser av delmarknader inom den civila luftfarten. Analyserna bildar underlag i arbetet att främja en säker, kostnadseffektiv och miljösäker civil luftfart. Nya företagsformer på flygmarknaden har utnämnts till ett särskilt fokusområde.

Utgiven 2008-05-16