Säkerhetsöversikt luftfart 2012

Säkerhetsöversikt luftfart 2012

Globalt blev flygsäkerhetsåret 2012 ett av de säkraste åren någonsin. Totalt inom den internationella luftfarten, dvs. med luftfartyg större än 2 250 kg, omkom 372 personer under 2012 att jämföra med 414 personer under 2011.
Denna utveckling ska ses i ljuset av att den internationella luftfarten kontinuerligt ökar.

Utgiven 2013-04-08