Implementering av (EU) 2017/373

Den 2 januari 2020 började nya krav att gälla för leverantörer av flygtrafiktjänster, samt myndigheter som gör tillsyn av dessa leverantörer.

För att bedriva tjänst krävs certifikat för tjänsterna ATS, CNS, MET, AIS, ASM, ATFM, DAT, FPD samt ATM NetworkManagement.

 


Förordningen är uppdelad i annex där kraven för varje tjänst finns angivna. Annex III är gemensam för alla tjänsterna.

Förordningen består av IR (implementing rules) och kompletteras av EASA utgivna AMC (applicable means of compliance) och GM (guidance material). Tillsammans beskriver dessa vilka krav som ska följas (IR), hur man lever upp till kraven (AMC) samt ger en förklaring till kraven (GM).

Om du har frågor till Transportstyrelsen gällande förordning 373 så ska dessa mejlas till adressen: 373@transportstyrelsen.se.